EM System 8

– nytt komplett hovedprogram

Styring og kontroll
EM System er vårt egenutviklede SD-anlegg. Fra starten i 1994 og til nå har vi lagt vekt på å lage et SD-anlegg som har et enkelt brukergrensesnitt og praktiske funksjoner. Med EM System 8, har vi videreutviklet brukergrensesnittet og funksjonaliteten i hovedprogrammet.
EM System 8 inneholder oversiktlige bilder av tekniske anlegg og plantegninger samt navigeringsmuligheter mellom bilder via pil-knapper eller egen meny struktur.
Meny strukturen kan organiseres etter ønsker og behov og man kan linke inn bilder, FDV dokumentasjon, tekniske beskrivelser etc. direkte inn i meny strukturen.

Alarmbehandling
Med EM System 8 får du vår oppgraderte alarmbehandlingsmodul. Denne modulen er laget i henhold til retningslinjer for alarmbehandling innen bygg og prosess automasjon og gir rikelig med muligheter for å kunne definere alarmenes prioritering, behandlingsmuligheter og alternativer for utsendelse.

Tilgang til EM Systemer sin serie med undersentraler
Ved oppgradering til EM System 8 er du sikret tilgang til EM Systemer sin siste generasjon av undersentraler. EM System 8 er selvfølgelig kompatibel med eldre versjoner av undersentraler så vel som vår nye serie og systemet kommer komplett med funksjoner for oppgradering av konfigurasjoner fra gammel til ny versjon av undersentral.

EOS Rapporter og driftsrapporter
EM System 8 leveres med en rekke ferdig konfigurerte rapporter og rapporter som kan skreddersys til den enkelte brukers ønsker og behov. Eksempelvis generelle rapporter for alle systemets verdier, alarmrapporter, energi rapporter som følger energiforbruk over time, uke, måned og år og som lar bruker sammenligne forbruk mellom år og målere, etc.

Andre grensesnitt
EM System 8 leveres komplett med OPC server funksjonalitet for integrasjon opp mot overliggende systemer, samt OPC klient funksjonalitet for integrasjon av 3dje parts utstyr som for eksempel kompakt aggregater mm. Videre leveres systemet med Modbus kommunikasjonsgrensesnitt mot 3dje parts utstyr, både via TCP og RTU.

EM System 8 har også mulighet for JSON kommunikasjon via integrert REST server. JSON er et kompakt dataformat som er mye brukt for datautveksling mellom systemer og mobile applikasjoner. Resultatet er åpenhet, rask responstid og sikker dataoverføring.

Konklusjon
Med EM System 8 er du sikret et enkelt, brukervennlig og funksjonelt SD-anlegg som sikrer deg kontroll med de bygningstekniske anlegg og gir deg mulighet for å drifte bygget (ene) energieffektivt. Med EM system 8 kan du enkelt dokumentere energibesparelse og parameter for inneklima.

Ta gjerne kontakt med vår salgsavdeling for presentasjon av EM System 8.