EMPortal

EMPortal er Norges største nettverk av styrings- og overvåkningssystemer.

Toppsystem for SD-anleggene

En webportal der du selv kan styre samtlige av dine oppkoblede anlegg på avstand og samtidig få et overblikk over hvordan energiforbruket ser ut i dine eiendommer.

Lokal installasjon (SD-anlegg) sender blant annet information om energiforbruket og alarm samt status og backupfiler til EMPortal.

Det eneste som kreves er at styrings- og overvåkningsanlegget er oppkoblet mot internettet, slik at de forskjellige anleggene kan kommunisere fritt med EMPortal.
Overordnet kontroll og verktøy for driftspersonell og ledelse

 • Funksjoner:
  • Automatisert overføring av viktige data fra SD-anleggene
  • Drift av SD-anlegg
  • Alarm håndtering
  • Automatisert Backup
  • Organisering – struktur – brukere
  • EOS Energirapporter – forbruksanalyse
  • FDV og Service rapporter

Kommunikasjonen kan skje enten via internett eller via privat VPN kommunikasjon.

 

EMPortal imøtekommer dagens og morgendagens krav !

 • Sikkerhet
  • Våre SD anlegg ligger ikke ute på åpne nettverk !
  • EMPortal benytter SSL
  • EMPortal støtter 2FA for dem som krever det
  • Autentisering mellom EMPortal og SD anlegg er kryptert (AES 256)
  • Automatisk tidsavlogging EMPortal og EMS

 

 • Tilgjengelighet og åpenhet
  • EMPortalen – VPN tilkopling til bygget
  • Tilrettelagt for PC, nettbrett og mobile enheter
  • JSON/REST standard web API – åpenhet i IT verden

 

 

 • EMPortal tjenester som inngår i driftskostnadene (abonnementet).
  1) Prioritert support på IKT spørsmål relatert til portalen og oppkobling av EM System.*
  2) Prioritert support på EM System.
  3) Tilgang til Chat tjeneste kl. 06.30 – 16.00.
  4) Ukentlig automatisk backup av EM System til EMPortal
  5) Backup oversikt for alle EM System anlegg tilknyttet EMPortal
  6) Meny for nedlastning av backup til lokalt område
  7) Meny for opplastning av FDV dokumenter til EMPortal
  8) Meny for opplastning av servicerapporter til EMPortal
  9) Programvedlikehold Backup program**
  10) Programvedlikehold EM System**
  11) Kryptert fjerntilgang / fjernstyring av SD-server
  12) Meny for invitasjon til support fra eksterne rådgivere for drift av EM System
  13) EMS WEB flerbrukerløsning autentisert gjennom EMPortal.
  14) Energioverføring fra EM System til EMPortal.
  15) EOS rapportering på årsforbruk, månedsforbruk, og døgnforbruk.
  16) EOS rapport – Forbruksanalyse
  17) EOS rapport ET-kurve
  18) EOS rapport – Spesifikt energiforbruk
  19) Meny for innlegging av individuell faktor for graddagskorrigering av energimålere.
  20) Alarmoverføring fra EM System til EMPortal.
  21) Direkte visning og behandling av byggets A-alarmer direkte fra EMPortal
  22) Alarmoversikt for alle EM System SD-anlegg
  23) Alarmutsendelse til epost fra EMPortal.
  24) Utskriftsmulighet fra EM System gjennom portalløsningen
  25) Brukeradministrasjon med meny for oppretting av nye brukere
  26) Fritt antall brukere på EMPortal
  27) Direkte visning i EMPortal av aktive driftere av SD-anleggene
  28) Direkte visning i EMPortal når et SD-anlegg er i spesialuke

 

EMPortal abonnementet utløser rabatter på servicetimer,utstyr og kurs