Bygg automasjon

SD-anlegg installeres i de aller fleste næringsbygg og kommunale nybygg som skoler, barnehager, omsorgsbygg med mere.

SD-anlegg installeres også ved rehabilitering av eksisterende bygg.

SD- anlegg griper inn i fagene elektro, VVS og rør og SD-leverandøren er ofte ITB ansvarlig i et byggeprosjekt.

SD-anlegget utgjør en liten del av bygge kostnadene, men har veldig stor påvirkning på byggets driftskostnader og inneklima.

Vi har solid erfaring med SD-anlegg og har levert 3000 EM System SD-anlegg i Norge fra 1994 til 2017.

Vi har en helhetsløsning med det nye hovedprogrammet EM System 8, EMPortal og EMS Web.

EM System 8 og EMS Web åpner for ny funksjonalitet i EMPortal og det er på denne plattformen vår videreutvikling vil fortsette.

EMPortal er et overliggende system for drift og organisering av SD-anlegg i en organisasjon. Det er tilknyttet mer enn 180 organisasjoner og 850 SD-anlegg per dato.

EMPortal og EM System SD-anlegg er et viktig verktøy for å drifte bygg energiøkonomisk og effektivt, med ny funksjonalitet og brukergrensesnitt vil EMS Web gjøre driften enda enklere og mer fleksibelt.