Våre SD-anlegg skal være et verktøy for effektiv drift

  • Et PC basert styresystem for styring og regulering av bygningstekniske anlegg, energikontroll og rapportering.
  • Hensikten med SD-anlegget er å sikre drift av tekniske anlegg i henhold til inneklimakrav og energieffektivitet.
  • Tekniske anlegg i bygg er komplisert, et SD-anlegg skal presentere tekniske anlegg i et enkelt brukergrensesnitt slik at driftspersonell kan tilpasse driften til byggets behov.
  • Rapportering i SD-anlegget gir konkrete svar og bygger ikke på synsing og egenopplevelse. Et godt bygd SD-anlegg gir tidsbesparelse og energi effektivitet.
  • God samkjøring av byggets tekniske anlegg bidrar til et godt inneklima.
  • Kort og godt:
    • Ta tilbake kontrollen av de tekniske anlegg
    • Ta tilbake kontrollen av byggets energiforbruk