Optimal løsning ved nybygg eller større rehabiliteringer

 • Optimal løsning – Del innkjøpet inn i to faser
  • Gjennomfør først en konkurranse om Totalentreprisen
  • Totalentreprenør er valgt, tekniske anlegg er nå definert med antall og type.
  • Deretter utlyses og gjennomføres en ny konkurranse på bygg automasjon. Basert på de faktiske tekniske anlegg, kravspesifikasjon og byggherrens bygg håndbok.
  • Automasjon blir deretter tiltransportert Totalentreprenør og vil fungere som ITB ansvarlig i prosjektet.
   • Innhenting av dokumentasjon tidlig i prosjektet
   • Kvalitetssikring av kommunikasjonsprotokoller
   • Utarbeidelse av automatikk tegninger
   • Utarbeide testprosedyrer
   • Samkjøre testing og kontroll i flere faser
   • Ferdigstille prosjektet, dokumentere og overlevere