Stort fokus på teknologi og protokoller, har vi glemt funksjonalitet og brukergrensesnitt

Byggautomasjon slik vi erfarer det.

Hva er dagens krav og spesifikasjoner?

 • Teknologi og protokoll diskusjon
  • Mange har glemt hvorfor vi gjør det vi gjør
  • Hva er hensikten med SD anlegg?
  • Hva ønsker vi å oppnå?
 • Har vi glemt fokus på energibesparelse ?
  • Man sparer nødvendigvis  ikke energi ved å ha en BACnet protokoll i bunnen
  • Man sparer ikke driftskostnader med VAV heller !
 • Glemt kost/nytte evaluering
  • Konsulenter er ofte redd for å «glemme» krav – spesifiserer en mengde protokoller og uttrykk
  • Spekker heller for mye enn for lite
  • Krav og spekk blir ofte så utfordrende at mange leverandører ikke kan/vil delta i konkurransen
 • Glemt fokus på brukergrensesnitt
  • Vi må huske at det faktisk sitter noen i enden som skal betjene systemene daglig
  • Driftsoperatørene har vanligvis ikke 5 år på NTNU
  • Bedre og enklere brukergrensesnitt gir bedre drift av bygg
 • BACnet
  • Basert på ønske om produkt og leverandør uavhengighet og konkurranse
  • BACnet er ikke BACnet
  • Selv om datagrensesnitt er avklart er det ikke standardisert på metode og bruk
  • Schedule håndtering
 • BACnet security
  • MAC autentisering