Forprosjekt SD-anlegg ved nybygg og større rehabiliteringer

 • Forprosjekt – SD-anlegg Verktøyet drift skal leve med de neste 15 årene
  • Trekkes driftsorganisasjonen inn i planfasen ?
  • Evaluerer en dagens løsninger og drift i tilsvarende bygg ?
  • Evaluerer en erfaringene med den forrige leveransen ?
  • Beskriver en det en egentlig ønsker av funksjonalitet og brukergrensesnitt?
  • Er beskrivelsen rett og slett god nok ?
 • Entrepriseform – Oftest Totalentreprise – Generalentreprise
  • Bygg automasjon utgjør en veldig liten del av byggkostnaden
  • Bygg automasjon plasseres desverre oftest under elektro eller ventilasjon og ikke direkte under Totalentreprenør
  • Bygg automasjon er stebarnet i prosjektets tekniske bygg familie
  • Bygg automasjon er veldig ofte sist inn og alltid sist ut når bygget skal ferdigstilles og overleveres
  • Bygg automasjon styrer og regulerer, men det kvalitet sikrer og dokumenterer i stor grad de andre tekniske fagenes leveranser !